Dan univerzitetskog sporta – 20. septembar

Za Međunarodni dan univerzitetskog sporta proglašen je 20. septembar. Ova odluka je doneta od strane Organizacije ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO), na predlog Međunarodne federacije unicerzitetskog sporta (FISU).

Ključnu ulogu u pregovorima UNESKO-a i FISU-a, imao je značaj univerziteta. Na univerzitetima, uz pomoć fizičke aktivnosti i sporta, studenti imaju priliku za sticanjem veština koje definišu zdrav stil života. UNESKO i FISU zajedno teže ka tome da Međunarodni dan sporta bude dobar promoter značaja univerziteta u cilju pravilnog razvoja ljudskog bića, uz pomoć fizičke aktivnosti i vaspitanja.

Inače, odluka je doneta na 38. sednici Generalne konferencije UNESKO-a u Parizu, u novembru 2015. godine.

Izvor: Sportindeks

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: