Beograd protiv klimatskih promena

Sekretarijat za zaštitu životne sredine poziva građane da popune upitnik, na adresi www.klimatskepromenebeograd.rs, o klimatskim promenama.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine poziva građane da popune upitnik, na adresi www.klimatskepromenebeograd.rs, o klimatskim promenama. Rezultati istraživanja će pomoći da se kratkoročne i dugoročne mere, predviđene u „Akcionom planu za adaptaciju na klimatske promene sa procenom ranjivosti“, primene znatno efikasnije i uz snažnije učešće građana.

„Sekretarijat za zaštitu životne sredine nastoji da pažljivo sluša sve sugestije građana grada Beograda kada je u pitanju veoma osetljiva oblast zaštite životne sredine. U dosadašnjem radu smo veoma često uvažavali ideje, odgovarali na inicijative i podržavali  aktivnosti građana Beograda.  Problem klimatskih promena je naročito osetljivo pitanje, tiče se svih nas, za rešavanje problema potreban je globalni aktivizam, a nama je u gradu Beogradu važno da, pre svega, čujemo šta građani misle o tome. Važno je da procenimo koliko o tome znaju i u kojoj meri su spremni da se uključe, zato je anketa važna. Grad će, naravno,  nastaviti sa sprovođenjem mera iz akcionog plana adaptacije i planirati nove mere adaptacije u skladu sa raspoloživim kapacitetima i sredstvima u 2016 godini. “ – izjavio je Goran Trivan sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Grad Beograd je u oktobru 2015. godine usvojio „Akcioni plan za adaptaciju na klimatske promene sa procenom ranjivosti“. Inicijativa je proistekla iz aktivnosti grada Beograda u regionalnom projektu „Adaptacija na klimatske promene na području zapadnog Balkana.” Realizaciju projekta finansirala je nemačka vlada kroz saradnju GIZ (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju) i relevantnih institucija u nekoliko zemalja u regionu. Cilj projekta je da se mehanizmi adaptacije na klimatske promene integrišu u procese upravljanja gradovima i urbano planiranje.

U implementaciji ovog istraživanja, kao i dodatnih promotivnih aktivnosti učestvuju Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Centar za unapređenje životne sredine.

Izvor: Kancelarija za mlade

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: