Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu

arandjelovac1-303x142Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu osnovana je 1960. godine kao Viša tehnološka škola za nemetale. U početku su studije trajale četiri semestra, a odvijale su se na dva smera: smer silikata i smer građevinskih materijala. Škola se uvek trudila da studijski programi budu aktuelni i usaglašeni sa potrebama privrede, tako da je 1976. godine na inicijativu Udruženja proizvođača mineralnih voda i bezalkoholnih napitaka i Udruženja za tehnologiju voda otvoren smer za tehnologiju vode i bezalkoholnih napitaka. Od školske 2003/ 04. godine studije traju čest semestara, a programi su do sada reformisani u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Škola organizuje osnovne i specijalističke studije iz polja nauka o zaštiti životne sredine, tehnološkog inženjerstva, informacionih tehnologija i primenjene umetnosti i dizajna. Osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine odvijaju se na programima:

  • Zaštita životne sredine
  • Tehnološko inženjerstvo (moduli Tehnologija vode, Tehnologija nemetala)
  • Informacione tehnologije
  • Dizajn (moduli Dizajn i obrada kamena, Dizajn industrijske i unikatne keramike)

Svršeni studenti stiču zvanja strukovni inženjer zaštite životne sredine, tehnologije nemetala ili tehnologije vode, strukovni informatičar i strukovni dizajner.

Specijalističke studije traju godinu dana, a programi su:

  • Zaštita životne sredine (moduli: Održivi razvoj i životna sredina, Upravljanje otpadom)
  • Tehnologija nemetala (moduli: Novi keramički materijali, Konstrukciona keramika)
  • Tehnologija vode (moduli: Proizvodnja vode za piće, Prerada otpadnih voda)

Zvanja koja studenti stiču posle drugog stepena studija glase strukovni analitičar životne sredine-specijalista, strukovni inženjer tehnologije nemetala-specijalista i strukovni inženjer tehnologije vode- specijalista sa naznakom izabranog modula.

Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu raspolaže brojnim laboratorijama čiji je cilj da podrže praktičnu nastavu i podignu kvalitet stečenih znanja. Tu spadaju laboratorija za opštu, neorgansku i analitičku hemiju, laboratorija za tehnologiju keramike, fiziku, ispitivanje kvaliteta zemljišta, računarsku laboratorija i dr.

Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu uspešno sarađuje sa Ekološkim savezom Srbije, kao i opštinom Aranđelovac i Južnomoravskim okrugom republike češke na projektu Kontrola kvaliteta zemljišta i primena rezultata u praksi.

Škola je objavila brojne naslove koji su deo udžbeničke literature.

Adresa: Josifa Pančića br. 11, 34300 Aranđelovac
Tel. 034/67 01 820
veb sajt: www.vtsar.edu.rs
e-mail: vtsar@eunet.yu