Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu

English_ezg_logo_d09dd0b0d181d0bbd0bed0b2d0bdd0b0Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu formirana je 1961. godine kao Viša tehnička škola u Kosovskoj Mitrovici. To je bila jedinstvena škola koja je organizovala studije takve vrste za obrazovanje inženjera metalurškog, hemijsko-tehnološkog i rudarskog usmerenja. Elektrotehnički i Mašinski odseci koji i danas postoje uvedeni su 1978. godine. Do 1983. godine škola se dva puta preselila, pre nego što je određeno da trajno sedište bude u Zvečanu.

Škola realizuje osnovne i specijalističke strukovne studije po modelu 3 + 1. Programi osnovnih studija su:

  • Menadžment proizvodnje
  • Inženjerska informatika
  • Menadžment u elektrotehnici
  • Energetika
  • Zaštita od požara

Specijalistički studijski programi su:

  • Energetika
  • Menadžment proizvodnje

Visoka tehnička škola u Zvečanu raspolaže sa devet laboratorija: za električne mašine, fiziku, električna merenja, elektrotehničke materijale i komponente, ispitivanje materijala, mašinsku obradu, mašine i alatke, hidrauliku i pneumatiku, kao i laboratorijom za informatiku.

Studentski parlament škole organizuje učešće na konferencijama i studentskim skupovima.

Adresa: Nušićeva 6, 38227 Zvečan
Tel. 028/664 179
veb sajt: www.vts-zvecan.edu.rs
e-mail: vtsssz@vts-zvecan.edu.rs