Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca u Leposaviću

urosevac-303x142Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću počela je kao Centar za više obrazovanje radnika u Uroševcu 1976. godine, koji je 1991. godine prerastao u Višu tehničku školu. Škola je svoje delatnosti obavljala u Uroševcu do 1999. godine, kada je sedište privremeno izmešteno u Zvečan. Danas se sedište škole nalazi u Leposaviću. Škola je uspešno prošla kroz proces akreditacije. Godine 2010. akreditovani su programi osnovnih studija, a godinu dana kasnije i programi specijalističkih studija.

Prema reakreditaciji iz 2014. godine nastava na osnovnim strukovnim studijama (3 godine – 180 ECTS) se odvija na dva studijska programa:

Drumski saobraćaj i Mašinstvo sa modulima: 1. Proizvodno mašinstvo; 2. Zaštita na radu 3. Inženjerska informatika.

Takođe, nastava na specijalističkim strukovnim studijama (1 godina – 60 ECTS) se odvija dva studijska programa i to:

a) Upravljanje i bezbednost saobraćaja sa modulima: 1. Upavljanje drumskog saobraćaja i 2. Bezbednost drumskog saobraćaja.

b)  Održavanje tehničkih sistema sa modulma: 1. Tehnički sistemi; 2. Transportni sistemi i 3. Termoenergetski sistemi.

 

Adresa: 24. Novembar bb Leposavić
Tel. 028/84-106
veb sajt: www.vtsurosevac.com
e-mail: vts.uros@sezampro.rs