Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici

VTS_logoVisoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici je specifična po tome, da svoju nastavu izvodi na dva jezika, odnosno u okviru svojih prava i dužnosti, podstiče i pomaže očuvanje i razvijanje višejezičnosti. Prednost dvojezičnih obrazovnih institucija je da pomažu međusobno uvažavanje i upoznavanje različitih jezika i kultura kao i da doprinesu uspostavljanju stalne komunikacije i socijalnih veza među pripadnicima manjinskih i većinske za­jednice. Naša škola je jedina na prostoru Vojvodine koja organizuje tehniče i tehnološke studije na mađarskom nastavnom jeziku.

Studije:

Osnovne strukovne studije

Specijalističke strukovne studije

Adresa: Marka Oreškovića 16, 24000 Subotica
Tel. 024/655 201
www: http://www.vts.su.ac.rs
e-mail: office@vts.su.ac.rs