Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu

Pozarevac-303x142Visoka tehnička škola  strukovnih studija u Požarevcu razvila se iz Više škole koja je otvorena 1979. godine sa elektro, mašinskim i tehnološkim smerom. U skladu sa potrebama privrede u regionu i šire, škola je reformisala studijske programe i uvodila nove. Od formiranja škole do danas, diplomu je steklo preko 2000 studenata. Programi koji se realizuju usaglašeni su sa Bolonjskom deklaracijom.

Škola realizuje osnovne i specijalističke strukovne studije. Trogodišnje osnovne studije realizuju se na pet smerova:

  • Prehrambena tehnologija
  • Elektrotehnika
  • Mašinstvo
  • Poljoprivreda
  • Zaštita životne sredine

Specijalističke studije u trajanju od godinu dana odvijaju se na pet programa:

  • Prehrambena tehnologija
  • Poljoprivreda
  • Agronomija
  • Mašinstvo
  • Zaštita životne sredine

Visoka tehnička škola u Požarevcu objavljuje udžbeničku literaturu, kao i zbornike radova nastavnog osoblja i monografije.

Studenti mogu pristupiti Savezu studenata preko kojeg mogu ostvariti svoja prava i učestvovati u brojnim aktivnostima.

Adresa: Nemanjina 2, 12000 Požarevac
Tel. 012/531 667, 531 668
veb sajt: www.vts-pozarevac.edu.rs
e-mail: visa_po@ptt.rs