Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

vtsnsLogoVisoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu pravni je naslednik Više mašinske škole osnovane pedesetih godina prošlog veka. Š kola obrazuje visokostručne kadrove za širok spektar oblasti mašinstvo, zaštita, elektrotehnika, grafika i dizajn, informatika, poslovanje i multimediji.

Škola realizuje osnovne strukovne studije, kao i specijalističke studije, a nastavni proces se odvija na klasičan način, u vidu blok nastave (za zaposlene studente) i na daljinu (programi Zaštite i Informacione tehnologije).

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu studije realizuje na sledećim odsecima i smerovima:

 • Mašinski Mašinstvo
 • Grafički Veb dizajn, Grafički dizajn, Primenjena fotografija, Grafičko inženjerstvo
 • Zaštita Civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama, Zaštita od požara, Bezbednost i zdravlje na radu, Zaštita životne sredine
 • Elektrotehnički Informacione tehnologije, Elektronsko poslovanje, Multimediji, Elektrotehnika

Po završetku prvostepenih strukovnih studija dobija se zvanje strukovni inženjer sa naznakom studijskog programa i usmerenja.

Specijalističke strukovne studije traju godinu dana i organizuju se na sledećim programima:

 • Elektroenergetika
 • Ilustracije
 • Mašinstvo
 • Zaštita od požara i spasavanje
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Zaštita životne sredine
 • Informatika i elektronsko poslovanje

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu je školske 2012. godine akreditovala visokoškolsku jedinicu u Paraćinu gde studenti mogu upisati programe Multimediji i Elektronsko poslovanje.

Škola učestvuje u TEMPUS projektu i sarađuje sa srodnim institucijama u inostranstvu, što uključuje naučne posete, gostujuća predavanja, razmenu i učestvovanje na konferencijama i skupovima. Škola je izdavač časopisa Naše novine.

Adresa: Školska 1, 21000 Novi Sad
Tel. 021/48 92 500, 48 92 515
veb sajt: www.vtsns.edu.rs
e-mail: skola@vtsns.edu.rs