Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu

visoka tehnicka skola kragujevacVisoka tehnička škola u Kragujevcu obrazuje visokostručne kadrove koji zadovoljavaju potrebe privrede u vremenu stalnih tehnoloških promena i napretka. Nastavni programi škole reformisani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom sa ciljem poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa. Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost škole kreće se u oblastima mašinstva, saobraćaja i informatike.

Osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine organizuju se na programima:

  • Informatika (Informatički inženjering i Menadžment informacionih sistema)
  • Drumski saobraćaj
  • Motori i vozila
  • Urbano inženjerstvo

Specijalističke strukovne studije realizuju se na programima:

  • Informacione tehnologije i sistemi
  • Upravljanje drumskim saobraćajem
  • Inženjerska ekologija (Industrijska ekologija i Motorna vozila)

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu je ovlašćeni test centar za izdavanje ECDL sertifikata Evropske kompjuterske vozačke dozvole.

Adresa: Kosovska 8, 34000 Kragujevac
Tel. 034/381 418, 335 213
veb sajt: www.vts.edu.rs
e-mail: office@vts.edu.rs