Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku

srb-Visoka-skola-u-TrstenikVisoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku naslednik je Više škole osnovane 1962. godine, koja je školovala kadrove u fluidnoj tehnici. Pored obrazovne, škola realizuje i naučno-istraživačku delatnost.

Osnovne studije u trajanju od tri godina odvijaju se na sledećim programima:

  • Hidraulika i pneumatika
  • Proizvodno mašinstvo
  • Informatika u inženjerstvu
  • Inženjerstvo u drumskom saobraćaju

Jednogodišnje specijalističke studije realizuju se na programu Mašinsko inženjerstvo.

U cilju održavanja kvaliteta nastave, škola raspolaže velikim brojem laboratorija u kojim studenti stiču praktično iskustvo. One obuhvataju laboratoriju za informatiku, termodinamiku, elektrotehniku, mašinske materijale, mašinsku obradu i hidrauliku i pneumatiku.

Škola ostvaruje brojne uspešne saradnje u cilju izvođenja zajedničkih primenjenih i razvojnih istraživanja, zatim zajedničkog inženjeringa i realizacija seminara i kurseva, sve u skladu sa politikom kontinuiranog obrazovanja.

Visoka tehnička mašinska škola u Trsteniku održava seminare i kurseve iz sledećih oblasti: Hidraulički sistemi, Industrijski pneumatički sistemi, Kočioni pneumatički sistemi, Numeričke mašine i Informatika i informacioni sistemi. Škola takođe vrši usluge konsaltinga.

Nastavno osoblje škole učestvuje na konferencijama sa međunarodnim učešćem RaDMI (Nauka i razvoj u mašinskoj industriji), a sarađuje i sa privrednim subjektima i lokalnom samoupravom na projektima.

U periodu od 1966. do 1982. godine škola je objavila ukupno pedeset i dva broja časopisa Hidraulika i pneumatika, a od 2006. godine jednom godišnje izdaje časopis HP forum.

U pripremi je akreditacija isturenog odeljenja u Tutinu visokoškolske jedinice van sedišta ustanove, bez svojstva školskog lica sa dva studijska programa: Inženjerstvo u drumskom saobraćaju i Informatika u inženjerstvu.

Adresa: Radoja Krstića 19, 37240 Trstenik
Tel. 037/711 479, 714 121
veb sajt: www,vtms-ts.com
e-mail: stsluzba@vtms-ts.edu.rs