Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

pepVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) je samostalna visokoškolska ustanova koja je osnovana pre tri godine. Misija PEP škole je da obrazuje visokostručan kadar za rad u privredi i da time unapredi obrazovanje mladih, ali i razvoj regiona i republike.Vizija škole je da u budućnosti proširi izbor studijskih programa i da bude pionir u izgradnji studentskog kampusa u Despotovcu.

Škola organizuje studije u oblasti društveno-humanističkih nauka na dva stepena osnovne akademske i master akademske studije. Osnovne akademske studije traju tri godine i nose 180 bodova, a studentu obezbeđuju zvanje ekonomiste. Cilj studija programa Poslovna ekonomija i preduzetništvo je da studenta uvedu u svet biznisa pružanjem znanja i veština iz oblasti menadžmenta, marketinga, bankarstva, finansija, poslovanja i informatike.

Master akademske studije traju dve godine, a savladavanjem studija stiče se zvanje master ekonomista. Studijski programi koji se realizuju su Poslovna ekonomija i preduzetništvo (master ekonomista) i Menadžment u sportu.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) uspešno je učestvovala na tri Menadžerijade, a neguje saradnju sa srodnim ustanovama u regionu, među kojima se ističe Visoka škola Dositej Obradović u Republici Srpskoj.

Škola objavljuje časopis na engleskom jeziku International Review koji se bavi privrednim i ekonomskim pitanjima.

Adresa: Mitropolita Petra 8, 11000 Beograd
Tel. 011/27 62 194
veb sajt: www.vspep.edu.rs
e-mail: studentska.sluzba@vspep.edu.rs