Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠPEP) nastala je iz potrebe tržišta za kvalitetnim, visokoobrazovanim, praktičnim znanjima potkovanim i sposobnim stručnjacima iz oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, finansija, bankarstva i osiguranja. Predstavlja školu koja svoje studente osposobljava za samostalno vođenje posla, rešavanje problema i uspešno poslovanje. Akcenat je na sinergiji tradicionalnog učenja, inovacija savremenog doba, kvaliteta nastavnog programa i brzine usvajanja novih veština i sposobnosti u oblasti delanja. Nastavni programi prate svetske tokove i trendove kako bi studenti već i tokom studija postigli konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu rada. Podrška realizaciji ovakvog pristupa obrazovanju je iskusno i visokoobrazovano nastavno osoblje, male mentorske grupe, dinamika učenja koja prati i poštuje individualnost i interesovanja svakog studenta radi što boljeg i efikasnijeg usvajanja neophodnih znanja, kao i organizovane prakse u vodećim bankarskim i privrednim organizacijama i institucijama u zemlji i šire.

Nastavni programi osmišljeni su u skladu sa principima i standardnima Bolonjske deklaracije sa akcentom na visoki kvalitet nastave i usaglašenost sa sličnim studijskim programima fakulteta i univerziteta u Evropskoj uniji. Plan i program se oslanja na najnovija naučna i stručna saznanja iz svih oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, finansija, bankarstva i osiguranja i realizuje povezivanjem teorije i prakse kroz raznovrsne analize slučaja. Sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta, kako bi se prilagodio preferencama svakog studenta. Poštuju se želje i potrebe studenata koji zajedno sa predavačima učestvuju u kreiranju i realizaciji celokupnog nastavnog procesa. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo ima dugogodišnju saradnju sa vodećim fakultetima i univerzitetima širom sveta što pruža studentima mogućnost razmene ideja, mišljenja i dobijanje novih saznanja od stranih predavača. Uz to, pored formalnog obrazovanja Škola organizuje i neformalne obuke i treninge za dodatno usavršavanje svojih studenata.

Uz saradnju sa Akademijom za poslovnu edukaciju i socijalne veštine iz Beča, Škola svojim studentima omogućava da polažu za sertifikate 1st Business Certificate® i 1st Social Competence Certificate® nakon čega dobijaju i diplomu Akademije za poslovnu edukaciju i poslovne veštine 1BC, sertifikovane od EU, iz različitih oblasti (komunikacija, marketing, menadžment ljudskih resursa, poslovno pravo, računovodstvo) ili 1SC za trening Uspešno pregovaranje.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo školuje studente po studijskim programima, i to za:

Osnovne akademske studije na smerovima:

  • Poslovna ekonomija i preduzetništvo u trajanju od 3 godine i sticanje 180ESPB
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje u trajanju od 4 godine i sticanje 240ESPB
  • Pravo u trajanju od 4 godine i sticanje 240ESPB

Master akademske studije na smerovima:

  • Poslovna ekonomija i preduzetništvo u trajanju od 2 godine
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje u trajanju od 1 godine

nakon čega se stiče ukupno 300ESPB bodova.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo dozvolu za rad dobila je 2008. godine izdatu od strane Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje. Svi studijski programi Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu i visokoškolskih jedinica van sedišta, u Jagodini, Čačku i Lozniciakreditovani su od strane Komisije za akreditaciju Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

 

Adresa: Mitropolita Petra 8, 11000 Beograd
Tel. 011 27 62 194
veb sajt: www.vspep.edu.rs
e-mail: info@vspep.edu.rs