Visoka škola za menadžment i biznis u Zaječaru

fmz_logoRešenjem Privrednog suda u Zaječaru Posl. br. F/25/13 od 18.06.2013. godine izvršena je statusna promena spajanja Visoke škole za menadžment i biznis uz pripajanje Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Megatrend univerziteta u Beogradu.

Sve informacije o studijskom programu Osnovnih strukovnih studija menadžmenta i biznisa možete dobiti na: www.fmz.edu.rs

Visoka škola za menadžment i biznis u Zaječaru prva je privatna visoka škola na teritoriji Timočke krajine. Škola realizuje osnovne studije iz oblasti društveno-humanističkih nauka na programu Strukovne studije za menadžment i biznis. Program je usklađen sa odrednicama Bolonjske deklaracije, a studenti se na trećoj godini opredeljuju za jedno od dva usmerenja.

Adresa: Moše Pijade 4a, 19000 Zaječar
Tel. 019/430 800
veb sajt: www.vsmbz.edu.rs preusmerenje na www.fmz.edu.rs
e-mail: info@vsmbz.edu.rs