Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu

logoVisoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu nastavila je tradiciju obrazovanja pedagoškog kadra koja je započeta još 1920. godine osnivanjem pedagoškog odeljenja pri gimnaziji. Odeljenje je uskoro preraslo u Podrinsku učiteljsku školu koja je 1972. godine prerasla u Pedagošku akademiju. Umesto Akademije, 1993. godine formirana je Viša škola za obrazovanje vaspitača, koja je reformisana školske 2007/ 08. godine i od tada realizuje akreditovane programe koji su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom.

Škola organizuje osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine i specijalističke studije u trajanju od godinu dana. Programi osnovnih studija su:

  • Strukovni vaspitač predškolske dece
  • Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta

Specijalističke studije odvijaju se na četiri studijska programa:

  • Strukovni vaspitač – specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa
  • Strukovni vaspitač – specijalista za fizičko vaspitanje
  • Strukovni vaspitač – specijalista za likovno vaspitanje
  • Strukovni vaspitač – specijalista za muzičko-scenski izraz
Adresa: Dobropoljska 5, 15000 Š abac
Tel. 015/342 171, 342 172
veb sajt: www.vivasabac.edu.rs
e-mail: vivasabac@ptt.rs