Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu

539738_240036206137896_43891124_nVisoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu nastavlja tradiciju Kraljevske srpske učiteljske škole koja je davne 1896. godine premeštena iz Beograda u Aleksinac ukazom kralja Aleksandra Obrenovića. Tokom dugog niza godina, škola je menjala nazive, ali je 1972. godine, kao i ostale učiteljske škole, promenila status u Pedagoška akademija. Godine 1993. menja naziv u Viša škola za obrazovanje vaspitača, a od 2007. godine postaje Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Ova godina obeležava i početak realizacije programa u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, kao i dobijanje akrditacije od državnih organa.

Škola organizuje osnovne i specijalističke strukovne studije. Osnovne studije traju tri godine, a studijski program je Obrazovanje strukovnih vaspitača za rad u predškolskim ustanovama.

Specijalističke studije traju godinu dana i odvijaju se na programima:

  • Strukovni vaspitač specijalista za dramsko vaspitanje
  • Specijalista za pripremni predškolski program

Visoka škola za vaspitače u Aleksincu objavljuje zbornike radova svog nastavnog osoblja, kao i zbornik Naše stvaranje sa godišnjeg simpozijuma Vaspitač u 21. veku. Š kola je takođe objavila niz udžbenika i priručnika.

Pored toga što škola ima dobru saradnju s predškolskim ustanovama i lokalnom zajednicom, ona redovno organizuje kulturno-umetničke programe, promocije knjiga, izložbe slika, izlete i ekskurzije.

Adresa: Pivarska bb, 18220 Aleksinac
Tel. 018/804 323
veb sajt: www.vsvaspitacka.edu.rs
e-mail: vas.skola@medianis.net