Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu

Logo_visoka_poslovna_skola_prof_dr_Radomir_BojkovicVisoka škola za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu počela je sa radom 1993. godine, a njeno otvaranje pokrenula je grupa stručnjaka. Škola je pravni naslednik Više tehničke škole za industrijski menadžment.

Visoka škola za poslovno industrijski menadžment organizuje osnovne strukovne studije na akreditovanim programima:

  • Poslovno-industrijski menadžment (strukovni menadžer)
  • Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu (strukovni ekonomista)

Cilj programa Poslovno industrijski menadžment je obrazovanje srednjeg menadžerskog kadra sa razvijenim informatičkim znanjima i veštinama. Program Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu osposobljava studente da na operativnom nivou mogu da primene znanja i veštine neophodne za poslovno industrijsko okruženje.

Škola realizuje i specijalističke strukovne studije na programu Poslovno industrijski menadžer u naučnoj oblasti menadžment i biznis. Zvanje koje studenti stiču po završetku glasi strukovni menadžer specijalista.

Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment raspolaže Istraživačko-razvojnim centrom (IRC) koji predstavlja zasebnu organizacionu jedinicu. U Centru se obavljaju istraživanja, ali i nude usluge konsaltinga i organizuju se promocije, seminari, tribine i naučni skupovi.

Škola u svojstvu pravnog lica ima i licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

U cilju pružanja praktičnog iskustva studentima, škola ima razvijenu saradnju sa privrednim subjektima, tako da se vežbe i praktičan rad studenata realizuju u Pilot-fabrikama.

Škola neguje izdavačku delatnost, a mnogi naslovi se koriste kao udžbenici i literatura za predmete.

Adresa: Kosančićeva 4, 37000 Kruševac
Tel. 037/420 231
veb sajt: www.indmanager.edu.rs
e-mail: indmanager@gmail.com