Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare u Sremskoj Mitrovici

sirmijumVisoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare u Sremskoj Mitrovici naslednik je Pedagoške akademije Dušan Vukasović Diogen formirane sedamdesetih godina prošlog veka, iako su prvi začeci školovanja pedagoga načinjeni deceniju ranije, otvaranjem Učiteljske škole. Godine 1994. Pedagoška akademija postala je Viša škola za obrazovanje vaspitača, a od 2007. godine škola realizuje akreditovane programe reformisane po bolonjskom sistemu.

Osnovne strukovne studije traju tri godine, a odvijaju se na sledećim programima:

  • Strukovni vaspitač
  • Strukovni vaspitač dece u jaslicama
  • Strukovni vaspitač-menadžer
  • Strukovni poslovni informatičar

Specijalističke studije u trajanju od godinu dana organizuju se na programima:

  • Strukovni vaspitač specijalista
  • Rad sa decom sa posebnim potrebama

Visoka škola za vaspitače i poslovne informatičare u Sremskoj Mitrovici redovno objavljuje udžbeničku literaturu, ali i druge naslove.

Adresa: Zmaj Jovina 29, 22000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/621 864
veb sajt: www.sm-vaspitac.edu.rs
e-mail: studentska_sluzba@sm-vaspitac.edu.rs