Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

visoka skola za vaspitaciceVisoka škola za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu ima dugu tradiciju čiji začeci datiraju od sredine devetnaestog veka. Osnovni ciljevi škole su obrazovanje visokostručnih vaspitača koji će na adekvatan način da rade sa decom i pripremaju ih za život u multikulturalnoj zajednici, kao i negovanje naučnog, umetničkog i stručnog usavršavanja osoblja i studenata putem seminara, organizovanja skupova i podsticanja na kontinuirano obrazovanje.

Škola organizuje osnovne i specijalističke strukovne studije. Programi su akreditovani i usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom.

Studijski program osnovnih studija zove se Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta. Program traje tri godine i uključuje stručnu praksu. Po završetku studija prvog stepena, student stiče zvanje strukovni vaspitač.

Specijalističke studije traju godinu dana, a studentu obezbeđuju zvanje strukovni vaspitač specijalista.

Visoka škola za obrazovanje vaspitača izdaje i svoj časopis.

Studenti mogu pristupiti Studentskom parlamentu.

Adresa: Petra Drapšina 8, 21000 Novi Sad
Tel. 021/451 683
veb sajt: www.vaspitacns.edu.rs