Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu

Logo235x236Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu nasledila je Pedagošku akademiju Živa Jovanović koja je formirana 1973. godine. Ova institucija se izdvajala po tome što je obrazovanje u trajanju od šest godina bilo podeljeno u dva dela od četiri i dve godine. Godine 1993. Akademija je postala Viša škola za obrazovanje vaspitača, a od 2007. godine akreditovana je kao Visoka škola. Svake godine u Školu se upiše između 300 i 400 studenata, pretežno ženskog pola. Određeni procenat studenata strani su državljani, uglavnom iz Rumunije, a nastava se održava na tri jezika srpskom, romskom i rumunskom.

Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu realizuje osnovne i specijalističke strukovne studije. Osnovne studije traju tri godine, a programi su:

  • Strukovni vaspitač
  • Vaspitač dece jaslenog uzrasta

Specijalističke studije u trajanju od godinu dana odvijaju se na programima:

  • Strukovni vaspitač specijalista za pripremni predškolski program
  • Strukovni vaspitač specijalista za scensku umetnost

Nastavno osoblje škole redovno učestvuje na konferencijama i naučno-stručnim skupovima. Škola je organizator Okruglog stola koji se održava svake godine, a prošle godine je bila nosilac konferencije ENIEDA (Evropska mreža za interkulturne edukativne aktivnosti).

Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Vršcu redovno objavljuje udžbenike, priručnike i zbornike radova, ali i časopis Istraživanja u pedagogiji koji izlazi dva puta godišnje.

Studenti mogu pristupiti Studentskom parlamentu koji redovno održava razne aktivnosti, među kojima su tribine, promocije knjiga i sportski događaji.

Adresa: Omladinski trg 1, 26300 Vršac
Tel. 013/832 517
veb sajt: www.uskolavrsac.edu.rs
e-mail: vsvassekretar@hemo.net