Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

12208-vvVisoka škola za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici ima četrdeset godina dugu tradiciju obrazovanja pedagoških kadrova. Godine 1973. u Subotici je otvorena Pedagoška akademija, koja je posle dvadeset godina prerasla u Višu školu za obrazovanje vaspitača. Posle poslednje reforme, škola uvodi i smer za kadrove u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Osnovne strukovne studije ostvaruju se na dva studijska programa:

  • Obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece
  • Obrazovanje trenera

Visoka škola za obrazovanje vaspitača i trenera realizuje i akreditovane specijalističke studije na sledećim programima:

  • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za rad sa decom sa posebnim potrebama
  • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za fizičko vaspitanje
  • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za likovno vaspitanje
  • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za muzičko vaspitanje

Škola je nosilac godišnje konferencije koja okuplja stručnjake iz oblasti pedagoških nauka pod nazivom Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti.

U skladu sa politikom kontinuirane edukacije, škola realizuje različite programe i seminare. Ova ustanova je i jedinstvena u Srbiji po tome što organizuje osposobljavanje za sticanje zvanja operativnog trenera.

Visoka škola za obrazovanje vaspitača i trenera realizuje izdavačku delatnost, u okviru koje izdaje udžbenike, časopise, monografije i zbornike radova.

Adresa: Banijska 67, 24000 Subotica
Tel. 024/547 860, 547 870
veb sajt: www.vsovsu.rs
e-mail: vsovsu@gmail.com