Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu

logofinalVisoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu osnovana je 2005. godine kao Viša škola za menadžment u saobraćaju i carini, a 2008. godine je reformisana u skladu sa zakonskim promenama. Škola je samostalna visokoškolska ustanova čiji je osnivač Udruženje za unapređenje saobraćaja Srbije. Obrazovna delatnost škole nalazi se u okviru društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka.

Misija škole je nastavno-obrazovni, istaživački i izdavački rad, sa ciljem saradnje sa srodnim ustanovama u inostranstvu radi usklađivanja nastave i obezbeđivanja savremenog nastavnog procesa.

Osnovne studije traju tri godine, a specijalističke godinu dana. Odseci na oba stepena studija su:

  • Menadžment u saobraćaju
  • Menadžment u javnim uslugama
  • Pravo i bezbednost

Program Menadžment u saobraćaju osposobljava studente za stručno rukovođenje, uključujući rukovođenje kadrovima, kao i efiaksno korišćenje tehnika i tehnologija radi poboljšanja kvaliteta i organizacije u saobraćaju.

Menadžment u javnim uslugama obrazuje kadrovski profil koji ima specifična znanja i veštine za upravljačke poslove u javnoj administraciji lokalnoj i regionalnoj samoupravi, komunalnom sektoru, javnim preduzećima i ustanovama.

Adresa: Višegradska 33, 18000 Niš
Tel. 011/238 288, 062/300 018
veb sajt: www.vssms.edu.rs
e-mail: vssms@vssms.edu.rs