Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima

logoVisoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima je visokoškolska ustanova koja obrazuje kadrove za rad u menadžmentu javnih i privatnih preduzeća. Cilj obrazovnih programa je brzo uključivanje diplomaca u rad, tako da su predmeti većinom stručni i stručno-aplikativni.

Škola realizuje osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine, a studijski programi su:

  • Menadžment trgovine i marketing
  • Menadžment poslovnih komunikacija

Po uspešnom završetku studija, studenti dobijaju zvanje strukovni menadžer.

Trenutno je u toku akreditacija za još dva studijska programa Menadžment u ugostiteljstvu i Preduzetništvo.

Visoka škola za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima neguje saradnju sa srodnim obrazovnim institucijama u zemlji i zemljama bivše Jugoslavije. Cilj saradnje je razmena nastavnog osoblja i studenata, ali i razmena iskustava i literature.

Adresa: Mitropolita Stratimirovića 10, 21205 Sremski Karlovci
Tel. 021/882 892, 27 000 22
veb sajt: www.mpk.edu.rs
e-mail: info@mpk.edu.rs