Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS

LOGONOVIgrbVisoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) osnovana je od strane LINK group, akreditovanog centra za obuku i test centra za izdavanje različitih međunarodno priznatih sertifikata. ITS škola pruža primenjiva i aktuelna znanja iz oblasti informacionih tehnologija u cilju stvaranja nove generacije IT stručnjaka.

U kreiranju kurikuluma ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena sopstvena iskustva osnivača iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja.

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije organizuje sledeće studijske programe sa usmerenjima:

  • Informacione tehnologije
  • Informacioni sistemi
  • Elektronsko poslovanje
  • Računarska multimedija

U nastavni plan ITS škole integrisani su sledeći obrazovni programi međunarodnog statusa: Cambridge International Diploma Univerziteta u Kembridžu, EUCIP Syllabus, kreiran od strane najvećeg evropskog udruženja IT profesionalaca CEPIS, ECDL Syllabus i Microsoft Official Curriculum.

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije teži da održi visok kvalitet nastave, te se u njenom sastavu nalaze sledeće organizacione jedinice: Sektor za saradnju sa privredom i edukativnim institucijama, Sektor za istraživanje i razvoj, Sektor za brigu o studentima, Sektor za zapošljavanje, Sektor za održavanje stručnosti, Sektor za izdavaštvo i Sektor za odnose sa javnošću.  

Škola ima razvijenu saradnju sa institucijama i firmama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, što studentima omogućava rad sa najsavremenijom hardverskom i softvereskom opremom, aktuelne studijske programe i mogućnost obavljanja prakse.

 

Adresa: Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd / Cara Dušana 34, 11080 Zemun
Tel. 011 20 36 777
veb sajt: www.its.edu.rs
e-mail: office@its.edu.rs