Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika

Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika
Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika

Beogradska politehnikavisoka škola strukovnih studija postoji pedeset godina. Osnovna delatnost škole je obrazovanje studenata za rad u industriji. Studijski programi su se vremenom menjali i prilagođavali potrebama tržišta rada, kao i naučnim i tehnološkim dostignućima.

Akreditovani studijski programi koji se danas realizuju sadrže opšteobrazovne, stručne (umetničko-stručne i aplikativno-stručne), ako i društveno humanističke predmete. Obavezan deo programa je obavljanje radne, stručne i specijalističke prakse ili stručnog projekta. Praktična nastava se izvodi putem studijskih poseta i laboratorijskih vežbi u realnim uslovima, što studentima omogućava uvid u radni proces.

Osnovne strukovne studije održavaju se na dva odseka Odeljenju za dizajn i Odeljenju za tehnologije. Zvanje koje se stiče na Odeljenju za dizajn posle osnovnih trogodišnjih studija glasi strukovni dizajner sa naznakom usmerenja (Grafički dizajn, Dizajn Industrijskih proizvoda, Modni dizajn proizvoda od kože). Svršeni studenti Odeljenja za tehnologije dobijaju zvanje strukovni inženjer tehnologije sa naznakom usmerenja (Grafička tehnologija, Zaštita životne sredine, Menadžment kvaliteta, Bezbednost i zdravlje na radu, Tehnologija prerade i obrade kože, Prerada polimera, Reciklažne tehnologije).

Beogradska politehnika organizuje i specijalističke studije koje studenti mogu upisati sa stečenih 180 ESPB. Programi koji se ostvaruju su:

  • Grafička proizvodnja (strukovni inženjer tehnologije specijalista)
  • Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda (specijalista strukovni inženjer menadžmenta)
  • Zaštita na radu (specijalista strukovni inženjer zaštite na radu)

Beogradska politehnika ponosi se velikim brojem nagrađenih radova svojih studenata na izložbama i konkursima.

 

Adresa: Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd / Katarine Ambrozić 5, 11000 Beograd
Tel. 011 64 10 990, 26 33 127
veb sajt: www.politehnika.edu.rs
e-mail: info@politehnika.edu.rs