Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju

Visoka-skola-primenjenih-studija-Vranje1-303x142Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju počela je sa radom 1974. godine kao Viša škola za obrazovanje radnika, a 1987. godine transformisana je u Višu tehničko-tehnološku školu. Godine 2005. počinje sa radom Visoka škola primenjenih strukovnih studija, a programi koji se realizuju usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom.

Škola organizuje trogodišnje osnovne studije na sledećim programima:

  • Mašinsko inženjerstvo
  • Tehnologija drveta
  • Prehrambena tehnologija
  • Proizvodna ekonomija
  • Saobraćajno inženjerstvo
  • Zaštita životne sredine

Škola sarađuje sa nizom lokalnih i regionalnih preduzetnika kako bi studentima obezbedila stručnu praksu. Među njima se nalaze Simpo, Alfa, Zavarivač, BAT i mnogi drugi.

Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju učestvovala je u TEMPUS projektu 2011. godine sa ciljem da se radi na otvaranju Akademije strukovnih studija Južne Srbije i sa ciljem pokretanja nacionalne Konferencije visokog strukovnog obrazovanja.

Škola je i dobitnik javnog priznanja 31. januar, zatim Svetosavske nagrade, kao i priznanja Regionalne privredne komore Vranje.

Adresa: Filipa Filipovića 20, 17500 Vranje
Tel. 017/421 859
veb sajt: www.visokaskola.edu.rs
e-mail: info@visokaskola.edu.rs