Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu

logoVisoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu nastala je iz Više tehničke škole koja je formirana 1987. godine transformacijom Više škole za obrazovanje radnika.

Škola organizuje osnovne i specijalističke studije iz tehničko-tehnoloških, ali i društveno-humanističkih nauka i obrazuje strukovne inženjere, menadžere i ekonomiste. Svi programi su reformisani po bolonjskom principu.

Osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine realizuju se na programima:

 • Informacione tehnologije
 • Mašinstvo
 • Menadžment
 • Građevinsko inženjerstvo opšti smer
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Turizam

Specijalističke studije u trajanju od godinu dana odvijaju se na sledećim studijskim programima:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Građevinsko inženjerstvo
 • Proizvodno mašinstvo
 • Menadžment
 • Menadžment turističke destinacije
 • Informacione tehnologije

Škola raspolaže moderno opremljenim prostorom na 4 000 kvadratnih metara u kom se nalaze amfiteatri, nastavnički kabineti, biblioteka sa mogućnošću korišćenja interneta i akademske mreže, ali i kabineti za informatiku i laboratorije koji su neophodni za visok kvalitet nastave (računarske laboratorije, laboratorije za automatizaciju, fiziku i hemiju).

Visoka poslovno-tehnička škola u Užicu učestvovala je u nekoliko TEMPUS projekata, podržanih od strane Evropske unije.

Škola je i nosilac međunarodne naučne konferencije Nauka i obrazovanje u službi održivog razvoja koja se održava svake godine, a u oktobru 2012. godine održala je i simpozijum Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju u saradnji sa Regionalnim centrom za razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Adresa: Trg Svetoga Save 34, 31000 Užice
Tel. 031/512 013, 512 789, 513 385
veb sajt: www.vpts.edu.rs
e-mail: info@vpts.edu.rs