Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu

vipos-303x142Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu osnovana je 1979. godine kao Viša ekonomsko-pravna škola. Restrukturiranjem škole ukinut je pravni odsek, te od 1987. do 2007. godine škola posluje kao Viša ekonomska škola. Po završetku primene bolonjske reforme i dobijanja akreditacije, škola postaje Visoka poslovna škola strukovnih studija (VIPOS).

Škola organizuje osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije. Trogodišnje osnovne studije iz oblasti društveno-humanističkih nauka realizuju se na sledećim programima:

  • Poslovna informatika (strukovni poslovni informatičar)
  • Poslovna ekonomija (strukovni ekonomista)
  • Međunarodna poslovna administracija (strukovni menadžer)

Jednogodišnje specijalističke studije organizuju studijske programe:

  • Poslovna informatika (specijalista strukovni poslovni informatičar)
  • Upravljanje finansijama (specijalista strukovni ekonomista)

Visoka poslovna škola strukovnih studija održava i kurseve za nadgradnju znanja u skladu sa politikom kontinuiranog obrazovanja. Realizuju se kursevi za računovodstvo (početni kurs), zatim osnovni informatički kursevi koji omogućavaju sticanje ECDL sertifikata i specijalistički informatički kursevi.

Istraživačko-razvojni centar (IRC) osnovan je 1994. godine sa ciljem realizacije projekata, kurseva, obuka i drugih aktivnosti. Do sada, IR centar bio je angažovan u istraživanjima medija, zadovoljstva korisnika, ponašanja potrošača. Od 2001. godine IRC je imao ulogu u održavanju saradnje sa brojnim inostranim obrazovnim institucijama.

Izdavačka delatnost škole neguje se od samog osnivanja 1979. godine, a intenzivirana je od 2006. godine, kada je upisana prva generacija na reformisane studije. Škola uglavnom objavljuje udžbeničku literaturu.

Adresa: Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo
Tel. 014/224 735, 232 644
veb sajt: www.vipos.edu.rs
e-mail: info@vipos.edu.rs