Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

vps logo 02Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu pravni je naslednik Više poslovne škole koja je formirana 1996. godine, spajanjem Više ekonomsko-komercijalne škole i Više škole za organizaciju i informatiku. Škola sprovodi akreditovane studijske programe namenjene obrazovanju ekonomskih i informatičkih kadrova.

Visoka poslovna škola strukovnih studija ostvaruje obrazovnu, izdavačku i razvojno-istraživačku delatnost.

Škola organizuje strukovne studije prvog stepena iz društveno-humanističkih nauka u oblastima ekonomije i biznisa i menadžmenta. Studijski programi su:

  • Finansijsko poslovanje i računovodstvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Preduzetnički biznis
  • Turizam i hotelijerstvo

Završetkom osnovnih strukovnih studija stiče se zvanje strukovni ekonomista, odnosno strukovni menadžer na programu Preduzetnički biznis.

Programi specijalističkih strukovnih studija su:

  • Menadžment
  • Bankarstvo i osiguranje
  • Elektronsko poslovanje

Od 2001. godine škola aktivno razvija međunarodnu saradnju kako bi u nastavi pratila savremene tokove. Saradnja se ogleda u posetama srodnim obrazovnim institucijama, kao i u učešću nastavnog osoblja na naučnim i stručnim skupovima.

Visoka poslovna škola strukovnih studija izdaje naučnostručni časopis Škola biznisa.

Adresa: Vladimira Perića-Valtera 4 i Bulevar kralja Petra I 38, 21000 Novi Sad
Tel. 021/485 4000
veb sajt: www.vps.ns.ac.rs
e-mail: vps_info@uns.ac.rs