Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu

blace-303x142Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu naslednik je Više pedagoške škole osnovane u Prištini 1958. godine, koja je bila prva visokoškolska ustanova na teritoriji Kosova i Metohije. Iz nje se zapravo razvila većina fakulteta Univerziteta u Prištini. Godine 1998. osniva se Viša poslovna škola sa sedištem u Kosovu polju, čiji su programi pratili najsavremenije trendove u ekonomiji i informatici. Tokom NATO bombardovanja 1999. godine, škola je preseljena u Blace, što joj postaje i trajno sedište 2003. godine. Nakon reformisanja studijskih programa u skladu sa Bolonjskom deklaracijom dve godine kasnije, škola dobija i sadašnji naziv.

Škola realizuje akreditovane programe osnovnih i specijalističkih strukovnih studija iz društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka. Programi osnovnih studija u trajanju od tri godine su:

  • Finansije i računovodstvo
  • Porezi i carine
  • Menadžment i internacionalna biznis administracija
  • Računovodstvo i informatika
  • Turizam

Specijalističke studije traju godinu dana i odvijaju se na programima:

  • Administriranje računarskih mreža
  • Poslovno upravljanje
  • Poslovna ekonomija
  • Fiskalna politika

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu trenutno raspolaže sa pet laboratorija, ali u planu je formiranje i šeste. Laboratorije se koriste za kvalitetniju nastavu iz usko-specijalizovanih oblasti. Laboratorije su sledeće: za informacione sisteme i razvojno-istraživački rad, operativne sisteme i programske jezike, distribuirane sisteme, za objektno-orijentisano programiranje i modelovanje, za CNA (Cisco Networking Academy), za menadžment simulaciju Topsim II i kao ECDL test centar.

Posebne pogodnosti studenata škole su mogućnost polaganja ispita za sticanje ECDL sertifikata, mogućnost pohađanja CISCO Networking Academy, kao i besplatan softver kompanije Microsft u naučno-obrazovne svrhe (MSDNAA).

Škola sarađuje sa brojnim srodnim institucijama u Evropi među kojima su univerziteti i visoke škole u Grčkoj, Nemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji. Ova saradnja ogleda se u razmeni nastavnog osoblja i studenata.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu, zajedno sa Studentskim parlamentom, redovno organizuje humanitarnu akciju za pomoć deci na Kosovu i Metohiji pod nazivom Dečji osmeh.

Od 2010. godine škola objavljuje i časopis BizInfo koji izlazi dva puta godišnje.

Adresa: Kralja Petra I br. 70, 18420 Blace
Tel. 027/371 377
veb sajt: www.vpskp.edu.rs
e-mail: info@vpskp.edu.rs