Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju

vpps-prokuplje-303x142Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju osnovana je 1977. godine pod nazivom Viša škola za obrazovanje radnika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji u Prokuplju. Za preko 30 godina prosvetnog rada ove škole, preko 3000 studenata je steklo diplomu, a trenutno studira njih oko 8000.

Osnovne delatnosti škole su obrazovna, istraživačka i izdavačka. Š kola realizuje studije iz tehničko-tehnološke oblasti, a programi su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom i akreditovani. Struktura studije je 3 + 1. Predmeti su opšteobrazovni, stručni i aplikativni.

Osnovne studije odvijaju se na pet programa:

  • Stočarstvo
  • Prehrambena tehnologija
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Ratarstvo i povrtarstvo
  • Zaštita bilja

Programi specijalističkih studija su:

  • Organska poljoprivreda
  • Zaštita bilja
  • Prehrambena tehnologija
  • Strukovni veterinarski tehničar

Specijalistički programi usaglašeni su po trajanju, sadržaju i obimu vežbi i stručne prakse sa srodnim obrazovnim institucijama u Evropi (Holandija, Nemačka, Velika Britanija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija). Prioritet škole je saradnja sa institucijama u zemlji, pri čemu se primarno misli na Poljoprivredne fakultete u Beogradu, Novom Sadu i Prištini (privremeno sedište u Zubinom potoku) i Agronomski fakultet u čačku.

Po završetku studija stiče se zvanje strukovnog inženjera poljoprivrede, odnosno strukovnog inženjera poljoprivrede specijaliste, sa naznakom odseka.

U postupku je akreditacija Laboratorije za ispitivanje preko koje bi škola realizovala istraživačku delatnost.

Visoka poljoprivredno-prehrambena škola u Prokuplju nudi stručne usluge poljoprivrednim proizvođačima i farmerima, bilo kroz direktan kontakt ili putem stručnih predavanja.

Adresa: Ćirila i Metodija br. 1, 18400 Prokuplje
Tel. 027/324 311, 329 158
veb sajt: www.vpps.edu.rs
e-mail: vpps@beotel.rs