Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu

monografija.inddVisoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu direktni je naslednik Više poljoprivredne škole formirane 1960. godine. Tokom više od pedeset godina postojanja, na njoj su studirali brojni studenti kako sa prostora bivše Jugoslavije, tako i iz udaljenih zemalja kao što su Sudan, Nigerija, Zimbabve, Jordan, Irak i Kolumbija. Preko 3.000 studenata steklo je diplomu inženjera od osnivanja škole do sada.

Osnovna misija škole je obrazovanje visokostručnog kadra u oblasti poljoprivrede, u skladu sa evropskim obrazovnim tendencijama i uz maksimalno i stalno unapređivanje nastavnih sadržaja i metoda.

Škola je akreditovana i realizuje programe koji su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom. Studijski programi prvog stepena strukovnih studija su:

  • Agromenadžment (strukovni inženjer menadžmenta)
  • Ratarstvo i povrtarstvo (strukovni inženjer poljoprivrede)
  • Zaštita bilja (strukovni inženjer poljoprivrede)
  • Stočarstvo (strukovni inženjer poljoprivrede)
  • Strukovna veterina (strukovni veterinarski tehničar)
  • Voćarstvo i vinogradarstvo (strukovni inženjer poljoprivrede)
  • Zaštita životne sredine (strukovni inženjer zaštite životne sredine)

Jednogodišnje specijalističke studije odvijaju se na dva programa:

  • Inženjerski menadžment u poljoprivredi
  • Biljna proizvodnja
Adresa: Vojvode Putnika 5b, 15000 Š abac
Tel. 015/344 580, 344 998, 344 582
veb sajt: www.vpssa.edu.rs
e-mail: vpssa@ptt.rs