Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji

logovisokamedstrukVisoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji direktni je naslednik Više medicinske škole otvorene 1998. godine. Škola je u početku bila u skromnom prostoru od tri učionice, a realizovala je tri studijska programa: viša medicinska sestra tehničar, viši fizioterapeut i viši radiološki tehničar. Godine 2005. škola prelazi u novu zgradu u kojoj se i danas nalazi, a do 2007. godine kad je škola akreditovana uvedeni su i dodatni smerovi. U okviru prostorija škole studentima su dostupni biblioteka sa mogućnošću korišćenja KOBSON-a i interneta, čitaonica, studentski restoran, teretana, kozmetički salon sa solarijumom i frizerski salon, između ostalog.

Trogodišnje osnovne strukovne studije odvijaju se na akreditovanim programima:

  • Strukovna medicinska sestra tehničar
  • Strukovni fizioterapeut
  • Strukovni terapeut
  • Strukovna medicinska sestra babica
  • Strukovni kozmetičar-estetičar
  • Strukovni farmaceutski tehničar

Specijalističke studije traju godinu dana, a program je Strukovna medicinska sestra specijalista.

U skladu sa politikom kontinuiranog obrazovanja, od 2010. godine škola organizuje akreditovane  jednodnevne kurseve za usavršavanje medicinskih radnika.

Visoka medicinska škola u Ćupriji uspostavila je saradnju sa brojnim srodnim ustanovama u Evropi, među kojima su škole u Norveškoj, Celju i Tuzli. Saradnja se ogleda u razmeni studenata i nastavnog osoblja, kao i u projektima poput TEMPUS-a. Š kola je i deo Evropskog udruženja škola za medicinske sestre (ENM) i učestvuje na konferencijama.

Škola objavljuje udžbeničku literaturu potrebnu za nastavu, prevode stručne literature sa norveškog, kao i časopis Zdravstveni radnik.

Studenti mogu da učestvuju u brojnim aktivnostima Studentskog parlamenta. Nedavno je bio organizovan sastanak Evropskog udruženja studenata sestrinstva.

Adresa: Bulevar Vojske bb, 35 230 Ćuprija
Tel. 035/40 11 70
veb sajt: www.vmscuprija.edu.rs
e-mail: vmscuprija@gmail.com