Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu

logonoviVisoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu obrazuje visokostručan kadar u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Škola realizuje akreditovane programe osnovnih strukovnih studija .

Obrazovna delatnost škole organizuje se na tri usmerenja: Tehnologije, Zaštita životne sredine i zaštita na radu i Informatika i računarstvo. Po uspešnom završetku studija stiče se naziv strukovni inženjer sa naznakom usmerenja.

Programi koji se realizuju su:

  • Tehnologija
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
  • Informatika i računarstvo

Na odseku Tehnologije studenti stiču znanja za rad na zadacima kontrole procesa, kontrole sirovina, međuproizvoda i gotovih proizvoda.

Na odseku Zaštite životne sredine i zaštite na radu studenti stiču znanja i veštine koje su generalno usmerene na održivi razvoj.

Odsek Informatika i računarstvo osposobljava studente za uspešno rešavanje problema i zadataka u ovoj sferi u industrijskom i privrednom okruženju državnog i privatnog sektora.

Visoka hemijsko-tehnološka škola u Kruševcu trenutno je angažovana na TEMPUS projektu i sarađuje sa mnogim evropskim visokoškolskim ustanovama.

Studenti mogu pristupiti Studentskom parlamentu.

Adresa: Kosančićeva 36, 37000 Kruševac
Tel. 037/427 603, 429 471
veb sajt: www.vhts.edu.rs
e-mail: visahemijska@ptt.rs