Visoka ekonomska škola Peć u Leposaviću

pec-ves-logoVisoka ekonomska škola u Peći u Leposaviću nastala je iz Više ekonomske škole u Peći osnovane 1960. godine i kao takva bila je među pionirima u obrazovanju ekonomskog kadra. Godine 1999. škola je izmeštena u Peć, prilikom preseljenja Prištinskog univerziteta. Posle akreditacije 2007. godine, škola dobija današnji naziv i od tada realizuje studijske programe po Bolonjskoj deklaraciji.

Škola realizuje studije po modelu 3 + 1, što znači da osnovne studije traju tri godine, a specijalističke godinu dana. Programi osnovnih studija su:

  • Menadžment malih i srednjih preduzeća
  • Finansijski menadžment
  • Spoljnotrgovinsko poslovanje i carinski menadžment

Specijalistički studijski programi su:

  • Trgovinsko poslovanje
  • Finansijsko poslovanje

Visoka ekonomska škola u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću objavljuje stručni časopis Ekonomski signali koji se bavi savremenom ekonomskom teorijom i praksom. Škola je do sada objavila veliki broj naslova iz različitih oblasti ekonomije i menadžmenta.

Adresa: 24. novembra bb, 38218 Leposavić
Tel. 028/83 351 780
veb sajt: www.ves-pec.edu.rs
e-mail: vespec@ves-pec.edu.rs