Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić

logo_lazarFakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić osnovan je 2008. godine kao prva akreditovana privatna visoka škola u zemlji od strane Fondacije Prof. dr Lazar Vrkatić. Fakultet organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i master akademske studije u trajanju od dve godine.

Oblasti na kojima se organizuju studijski programi su:

  • Pravo
  • Poslovna psihologija
  • Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti
  • Engleski jezik

Posle osnovnih trogodišnjih studija dobijaju se zvanja pravnik, psiholog, menadžer i filolog anglista.

Master studije traju dve godine, tako da studenti dobijaju različita zvanja posle prve godine drugostepenih studija i posle druge godine. Posle prve godine studija, stiče se zvanje diplomirani, a posle završenih diplomskih studija zvanje je master.

Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić formirao je i internet portal kao podršku nastavnom procesu.

Fakultet ostvaruje naučnu delatnost putem učestvovanja na tribinama i naučnim skupovima i organizovanjem gostujućih predavanja. Fakultet je i organizator takmičenja u besedništvu.

Fakultet sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju podizanja kvaliteta nastave i omogućavanja praktičnih iskustava za studente.

U okviru Centra za edukaciju Fakultet vrši delatnost psihološkog konsaltinga u oblastima upravljanja ljudskim resursima, intervencija u organizaciji, psihološke dijagnostike u poslovnoj komunikaciji i sl. Deo ovog Centra je i Mala statistička škola.

Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić izdaje časopis za društvena pitanja Civitas, a objavljuje i udžbenike, praktikume i ostale nastavne materijale.

Adresa: Bulevar oslobođenja 76, 21000 Novi Sad
Tel. 021/47 27 884, 47 27 885
veb sajt: www.fpps.edu.rs
e-mail: info@fpps.edu.rs