Pravni fakultet Univerziteta Union

Pravni fakultet Univerziteta Union
Pravni fakultet Univerziteta Union

Pravni fakultet Univerziteta Union počeo je sa radom 2002. godine kao Fakultet za poslovno pravo. Četiri godine kasnije fakultet je promenio naziv u Pravni fakultet i pridružio se Univerzitetu Union.

Fakultet  organizuje osnovne akademske, master i doktorske studije. Znanja i veštine koje student stiče usmerena su na razumevanje prava i njegove društvene uloge, ali i na razvijanje kritičkog razmišljanja, diskusije i primene prava kroz saradnju sa brojnim institucijama i na obavljanje stručne prakse.

Nastava se održava u novim, modernim učionicama i salama opremljenim savremenom tehnikom za video i Power Point prezentacije. Studenti imaju na raspolaganju biblioteku koja broji preko 12.000 naslova i čitaonicu sa 60 mesta za učenje koja je otvorena za studente tokom čitave godine.

Fakultet Svake godine organizuje studentsku praksu u Osnovnom i Višem sudu u Beogradu. Ova praksa je predviđena za studente III i IV godine koji slušaju Građansko procesno pravo i Krivično procesno pravo. Za vreme prakse studenti prate suđenja, obavljaju određene zadatke koje su im sudije daju i slušaju organizovana predavanja od strane sudija.

Pravni fakultet Univerziteta Union objavio je brojne naslove među kojima su udžbenici i monografije. Fakultet je i osnivač časopisa Pravni zapisi.

U cilju pomoći studentima u pronalaženju prilika za dalje usavršavanje, sticanje prakse i zapošljavanje osnovan je ovaj centar koji pruža pomoć studentima prilikom izrade poslovnih biografija, motivacionih pisama i pripreme drugih dokumenata potrebnih za prijavljivanje na konkurse za stipendije i radna mesta.

 

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 20 95 502, 20 95 581
Fax: 011 31 96 377
veb sajt: www.pravnifakultet.rs
e-mail: info@pravnifakultet.rs