Fakultet za dizajn u Beogradu

 

Adresa: Krfska br. 7, 11120 Beograd
Tel. 011/24 10 336
Faks: 011/ 2410-336
www: http://www.design.edu.rs
e-mail: fadizajn@eunet.yu

O fakultetu:

Fakultet za dizajn u Beogradu obrazuje dizajnere za sve oblasti dizajna.

Fakultet je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta UNION u Beogradu, i jedan je od osnivača tog Univerziteta. On obrazuje dizajnere na tri stepena studija osnovnim, master i doktorskim studijama.

Kao visokoškolska ustanova nosilac je afirmacije i razvoja dizajna u našoj zemlji, i šire.