Poslovni i pravni fakultet u Mladenovcu i Beogradu Univerziteta Union – Nikola Tesla

Poslovni i pravni fakultet u Mladenovcu i Beogradu Univerziteta Union - Nikola Tesla
Poslovni i pravni fakultet u Mladenovcu i Beogradu Univerziteta Union – Nikola Tesla

Poslovni i pravni fakultet je visokoškolska ustanova koja obrazuje kadrove za rukovodeće poslove na naučnom i stručnom području poslovnog menadžmenta i prava i na osnovu dosadašnjih rezultata je opravdao svoje postojanje u našem visokoobrazovnom sistemu.

Fakultet za industrijski menadžment je osnovala Kompanija „Menadžment plus“ iz Kruševca i otpočeo je sa radom 2002. godine, po dobijanju Rešenja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije broj 022-05-262/2002-04 od 23.10.2002. godine, prema Zakonu o Univerzitetu. Jedan je od osnivača Univerziteta Union u Beogradu.

Prvobitan Nastavni plan i program Fakulteta je obuhvatao osnovne i poslediplomske studije iz industrijskog menadžmenta. Osnovne studije su organizovane u četvorogodišnjem trajanju, na kojima su školovani diplomirani industrijski menadžeri na proizvodnom, informatičkom i ekonomskom usmerenju. Poslediplomske studije su obuhvatale specijalističke i magistarske studije.

Fakultet je 2011. godine promenio sedište, sa adrese u ulici Majke Jugovića 4 u Kruševcu na adresu Ive Andrića 2, Mladenovac – Beograd i dobio je novu dozvolu za rad Odlukom Ministarstva prosvete i nauke br. 612-00-01444/2011-04 od 09.11.2011. godine.

U toku 2015. godine Fakultet je promenio Univerzitet i sada posluje u okviru Univerziteta Union – Nikola Tesla u Beogradu, i dobio je dozvolu za rad od Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije broj 612-00-00595/2015-04 od 22.05.2015. godine.

Krajem 2016. godine Fakultet za poslovno industrijski menadžment menja poslovni naziv u Poslovni i pravni fakultet i dobija novu dozvolu za rad od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br.612-00-02939/2016-06 od 15.11.2016. godine.
Zahvaljujući konceptu studija, Fakultet daje svoj aktivni doprinos uključivanju našeg obrazovnog sistema u evropski sistem obrazovanja.

U cilju ispunjenja zahteva po Standardima za akreditaciju studijskih programa prvog, drugog i trećeg stepena obrazovanja, Fakultet je akreditovao nove studijske programe i to:

Studije prvog stepena, osnovne akademske studije:

  • Studijski program Poslovni menadžment (240 ESPB)
  • Studijski program Pravo (240 ESPB)

Studije drugog stepena, master akademske studije

  • Studijski program Informatički menadžment (60 ESPB)
  • Studijski program Industrijsko ekonomski menadžment (60 ESPB)
  • Studijski program Poslovno pravo (60 ESPB)

Studije trećeg stepena, doktorske studije

  • Studijski program Poslovni menadžment (180 ESPB)

O svrsishodnosti novih studijskih programa Fakultet je pribavio mišljenje zainteresovanih institucija. Fakultet je od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Rešenjem broj 110-00-63/2007-01 od 22.09.2008. godine akreditovan za naučno istraživačku delatnost, a 17.12.2013. godine je ponovo akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija) Rešenjem broj 612-00-00960/2013-17.

Fakultet se posebno istakao u izdavačkoj delatnosti štampajući više od 70 naslova u preko 50.000 primeraka.

 

Adresa: Knez Mihailova 33, 11000 Beograd / Kralja Petra I 372, 11400 Mladenovac
Tel. u Beogradu: 011 33 91 641
Tel. u Mladenovcu: 011 82 32 427
veb sajt: www.ppf.edu.rs
e-mail: info@ppf.edu.rs