Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ u Nišu Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment u Nišu Univerziteta Union - Nikola Tesla
Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ u Nišu privatna je visokoškolska ustanova čija je osnovna delatnost naučno-nastavni i naučno-istraživački rad. Fakultet je u sastavu Univerziteta Union – Nikola Tesla Beograd. Nakon desetogodišnjeg iskustva u radu visokog obrazovanja Upravni odbor Udruženja za unapređenje saobraćaja Srbije, kao i Savet Visoke škole doneo je odluku o promeni pravnog oblika organizovanja, tj. odluku o transformaciji Visoke škole strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je akreditovala ustanovu odlukom br. 612-00-0000/2014-00 do 00.00.2014. godine, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je izdalo dozvolu za rad br. 612-00-00000/2014-00 do 00.00.2014. godine.

Organizacija i delatnost Fakulteta utvrđeni su zakonom Republike Srbije o visokoškolskom obrazovanju, s ciljem da studentima pruži obrazovanje koje je ravnopravno obrazovanju te vrste u svetu. Osnovni zadatak Fakulteta je da studenti, nakon što završe školovanje, svoja teorijska znanja iz ovih oblasti, praktično primene u izabranoj radnoj sredini.

Danas fakultet izvodi nastavu na sledećim akreditovanim studijskim programima, i to:

Osnovne akademske studije:

  • Prava
  • Menadžmenta u bezbednosti
  • Menadžmenta u saobraćaju

Master akademske studije:

  • Međunarodnog poslovnog prava
  • Menadžmenta u bezbednosti
  • Menadžmenta u saobraćaju

Studijski program je usklađen sa nastavnim sadržajima identičnih ili sličnih međunarodnih fakulteta i koledža.

Fakultet ima i visokoškolsku jedinicu u Beogradu, na adresi Visoka 29.

 

Adresa: Zetska 2-4, 18000 Niš / Visoka 29, 11000 Beograd
Tel. u Nišu: 018 42 38 288, 42 06 100
Tel. u Beogradu: 011 35 48 894, 35 51 663
veb sajt: www.konstantinveliki.edu.rs
e-mail u Nišu: studentskasluzba@konstantinveliki.edu.rs
e-mail u Beogradu: office.bgd@konstantinveliki.edu.rs