Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta Union - Nikola Tesla
Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta Union – Nikola Tesla nastoji da promoviše, pre svega – poslovnu ekonomiju, menadžment, poslovnu informatiku, inženjerski menadžment, menadžment u medijima, i to upotrebom najnovijih tehnologija i nastavnih principa, podržavanjem celoživotnog učenja, te negovanjem i prenošenjem znanja u cilju edukacije i razvoja sveukupne akademske zajednice.

U polju obrazovanja Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta Union – Nikola Tesla nastoji da omogući studentima najviše moguće akademske standarde i obezbedi kvalitetno sticanje naučnih znanja, umeća i veština usklađenih sa potrebama savremenog i globalnog tržišta rada. Rad Fakulteta je prilagođen svetskim i evropskim standardima na polju obrazovanja, te se stoga Fakultet za menadžment ističe kao jedan od vodećih u regionu, upravo po pružanju višedimenzionalne mogućnosti napretka i usavršavanja.

Kroz naučno delovanje, Fakultet ističu radovi objavljeni u najpriznatijim naučnim časopisima. Fakultet je nosilac i partner u više nacionalnih i internacionalnih projekata, od koji su poslednji ERASMUS + i prekogranični IPA programi. U ovim projektima Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima je ponosni partneri veoma cenjenih univerziteta širom Evrope. U pogledu povezivanja i međuinstitucionalne saradnje, Fakultet ostvaruje programe mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja sa velikim brojem institucija u Evropi. U tom pogledu strateški razvija put osposobljavanja za kvalitetno delovanje u izazovima savremenog doba.

 

Adresa: Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci
Tel. 021 21 55 185
Faks: 021 83 33 03
veb sajt: www.famns.edu.rs