Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union – Nikola Tesla
Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union – Nikola Tesla obrazuje kadar koji će biti sposoban da odgovori izazovima nacionalnog i internacionalnog okruženja u domenu upravljanja i efikasnog poslovanja proizvodno-poslovnih sistema. Na osnovu tih pretpostavki budući menadžeri, preduzetnici i poslovni ljudi imaće šansu i mogućnost kreativnog izražavanja na strateškom i operativnom nivou. To, pre svega, omogućava dobro odabrani nastavni plan i program koje će studenti realizovati u toku studija.

Nastavni planovi koncipirani su tako da obezbeđuju neophodan fond znanja koji doprinosi brzom i efikasnom donošenju odluka kako bi proizvodno poslovni sistemi uspešno poslovali u tekućem i budućem vremenu. Prema tome, nastavni planovi, oblici rada (predavanja, vežbe, seminari i stručna praksa) i proporcije opšteg obrazovanja, opštestručnih i užestručnih disciplina, podešeni su tako da omogućavaju formiranje kvalitetnih visokoobrazovanih kadrova. Pragmatična orijentacija većeg broja stručnih predmeta, predviđena nastavnim planom, ima za cilj da poveže teorijska saznanja i privredne probeleme, kako bi se na toj osnovi iznašla najbolja, očekivana rešenja.

Kvalitet Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo ogleda se i u činjenici da Fakultet ima veoma tesnu saradnju sa uspešnim komapnijama i poznatim poslovnim visokoškolskim ustanovama kod nas i u svetu.

 

Adresa: Jurija Gagarina 149a (TC Piramida), Staro sajmište 29, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 31 31 246, 40 03 539, 40 03 540
veb sajt: www.fiti.edu.rs
e-mail: info@fiti.edu.rs