Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Union - Nikola Tesla
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Union – Nikola Tesla

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Union – Nikola Tesla je visokoobrazovna akademska i naučna institucija koja svoju viziju i misiju realizuje obrazovnim, naučnim i stručnim angažovanjem. Ovaj fakultet ima za cilj da širi, unapređuje i promoviše znanje, da motiviše kreativnost i podrži težnju za usavršavanjem iz oblasti ekologije i nauke o životnoj sredini u cilju održivog društveno-ekonomskog razvoja.

Studenti se na ovom fakultetu obrazuju za identifikaciju, analizu, procenu različitih uticaja na životnu sredinu, kao i za planiranje, programiranje i projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine organizuje studije iz prirodno-matematičkih nauka na sva tri nivoa studija. Studije su usaglašene sa Bolonjskom deklaracijom.

Plan i program omogućuje razumevanje najbolje teorije, prakse i standarda iz oblasti ekologije i nauke o zaštiti životne sredine, kao i njihove primene kroz nezavisno i kritičko mišljenje i veštine rešavanja problema. Osnovni cilj studijskih programa Ekologija i zaštita životne sredine na osnovnim i master akademskim studijama na Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih istraživačkih poslova sa ciljem sticanja akademskih naziva:

  • Diplomirani analitičar zaštite životne sredine
  • Master analitičar zaštite životne sredine
  • Doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine

Na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Union – Nikola Tesla razvija se sposobnost za kreativni kako samostalni, tako i timski rad. Kod studenata se razvija sposobnost za inovativno mišljenje, savremeni pristup problemima u zaštiti životne sredine, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih standarda i tehnologija u zaštiti životne sredine i podstičemo istraživačk duh. Saradnja sa velikim brojem institucija javnog, privatnog i civilnog sektora omogućuje studentima da apliciraju za stručnu praksu.

 

Adresa: Cara Dušana 62-64, 11000 Beograd
Tel. 011 21 80 271, 21 80 143
Faks: 011 21 80 013
veb sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs
e-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs