Univerzitet u Novom Pazaru

internacionalni univeryitet u novom pazaru
Zgrada Internacionalnog univerziteta

Univerzitet u Novom Pazaru osnovan je 2002. godine kao visokoobrazovna institucija koja je među prvima realizovala studije po ugledu na zapadnoevropske zemlje. Ovaj univerzitet obavlja, pored obrazovne, i naučno-istraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost.

Novopazarski univerzitet organizuje studije prema načinu obrazovanja zapadnoevropskih zemalja. Nastava se organizuje na tri nivoa. Nakon završetka studija prvog stepena, studenti stiču diplomu Bachelor, drugi stepen studija obezbeđuje Master diplomu, dok se završavanjem trećeg stepena studija u trajanju od tri godine, stiče zvanje doktora nauka (Ph.D).

Univerzitet u Novom Pazaru u svom sastavu ima šest departmana sa sledećim smerovima:

 • Filološke nauke (Anglistika, Germanistika, Srpski/ Bosanski jezik)
 • Pravne nauke (Opšte pravo, Pravo unutrašnjih poslova)
 • Prirodno-tehničke nauke (Informatika)
 • Ekonomske nauke (Ekonomija)
 • Psihološko-pedagoške nauke (Psihologija, Vaspitači)
 • Umetnost (Likovna umetnost, Primenjena umetnost)

Centri koji se nalaze u okviru Novopazarskog univerziteta su:

 • Biznis centar
 • Izdavački centar
 • Karijer centar
 • Računarski centar
 • Kulturni centar

Nastavni plan i program Univerziteta se sprovodi prema principima Bolonjske deklaracije, a rešenje o dozvoli za rad je doneto 2003. godine, od strane Ministarstva prosvete i sporta.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru ostvaruje saradnju sa univerzitetima u Srbiji i svetu, kao i sa drugim kulturnim i obrazovnim institucijama. Neki od univerziteta sa kojima je ugovorena međunarodna saradnja su – American City University (ACU), Koledž u Dunaujvaroši (Mađarska), Univerzitet u Segedinu (Mađarska), Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tetovu (Makedonija), kao i mnogi drugi.

Studenti Univerziteta u Novom Pazaru se aktivno uključuju u rad Studentskog parlamenta, čime zastupaju svoje interese, ali i organizuju različite manifestacije, seminare, ekskurzije, razmene studenata, i druge aktivnosti vezane za društveni život studenata.

Na Novopazarskom univerzitetu postoji pet centara – Izdavački centar, Biznis centar, Karijer centar, Računarski centar, kao i Kulturni centar.

Dan Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru je 30. mart.

 

Adresa: Dimitrija Tucovića bb , 36300 Novi Pazar
Tel. 020/316 634
Faks: 020/ 337 322
veb sajt: www.uninp.edu.rs
e-mail: admin@uninp.edu.rsrs