Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu

tehnolosko-metalurski
Tehnološko-metalurški fakultet (TMF)

Tehnološko-metalurški fakultet (TMF) Univerziteta u Beogradu osnovan je 1925. godine kao odsek Tehničkog fakulteta. Pedesetih godina prošlog veka TMF se izdvaja kao samostalna naučno-obrazovna institucija i seli na današnju adresu.

Odseci/smerovi su: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, Hemijsko inženjerstvo, Organsko hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Neorganska hemijska tehnologija, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Grafičko inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo, Projektovanje proizvoda u tekstilnoj industriji, Metalurgija i metalni materijali, Farmaceutsko inženjerstvo i Inženjerstvo zaštite životne sredine, Grafičko inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo, Projektovanje proizvoda u tekstilnoj industriji, Metalurgija i metalni materijali i Inženjerstvo materijala.

Tehnološko-metalurški fakultet ima i svoju štampariju, koja je u jedno vreme bila i zvanična  štamparija za izdavačku delatnost Univerziteta u Beogradu.

 

Adresa: Karnegijeva 4, 11000 Beograd
Tel. 011/33 70 425; 011/33 03 620; 011/33 70 503
Faks: 011/33 70 387
veb sajt: www.tmf.bg.ac.rs
e-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Studentska služba: 011/33 70 426
e-mail: studentska@tmf.bg.ac.rs