Tehnički fakultet u Boru

tehnicki_bor
Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru, jedini fakultet Univerziteta u Beogradu koji se nalazi van Beograda, osnovan je 1961. godine zbog izražene potrebe za visokoobrazovanim kadrom iz oblasti rudarstva i metalurgije u vreme dinamičnog razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Studije na Tehničkom fakultetu u Boru su iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, a organizovane su u okviru sledećih studijskih programa:

  • Rudarsko inženjerstvo (osnovne i diplomske-master akademske studije)
  • Metalurško inženjerstvo (osnovne, diplomske-master i doktorske akademske studije)
  • Tehnološko inženjerstvo (osnovne, diplomske-master i doktorske akademske studije)
  • Inženjerski menadžment (osnovne, diplomske-master i doktorske akademske studije)

Tehnički fakultet poseban akcenat stavlja na međunarodnu saradnju, bilo kroz učestvovanje u međunarodnim projektima, skupovima i mrežama, bilo kroz međunarodnu razmenu studenata.

 

Adresa: Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Tel. 030 42 45 55
Faks: 030 42 10 78
veb sajt: www.tf.bor.ac.rs
e-mail: office@tf.bor.ac.rs