Šumarski fakultet u Beogradu

sumarski
Šumarski fakultet u Beogradu

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je osnovan 1919/1920. godine kao odsek Poljoprivrednog fakulteta, od koga se razdvaja 1949. godine.

U okviru kompleksa fakulteta na 10 ha nalaze se i arboretum, staklenik i insektarijum. Fakultet ima i tri nastavne baze – Beograd, Goč i Majdanpečka domena, kojima rukovodi Centar za nastavno-naučne objekte.

Šumarski fakultet nudi sledeće odseke/smerove: Smer šumarstva, Smer za preradu drveta, Smer za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Smer za  ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Na fakultetu se nalaze i brojne studentske organizacije kao što su Akademski klub mladih istraživača, Planinarsko društvo „Omorika“, Sportska i novinarska sekcija itd.

 

Adresa: Kneza Višeslava 1, 11000 Beograd
Tel. 011 30 53 990
Faks: 011 25 45 485
veb sajt: www.sfb.bg.ac.rs
e-mail: office@sfb.bg.ac.rs