Stomatološki fakultet u Beogradu

stomatoloski
Stomatološki fakultet u Beogradu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine. Od osnivanja ovaj fakultet se nalazi u krugu Kliničkog centra sa sedištem službi i rukovodstva na adresi Dr Subotića 8, dok se nastava odvija u nekoliko objekata u ulici Dr Subotića broj 4 i broj 13, u Rankeovoj ulici broj 4 i u ulici Gastona Gravijea. Institutski predmeti se prate u zgradi u Dr Subotića 1/IV, a opštemedicinski u Gradskoj bolnici na Zvezdari.

Stomatološki fakultet ima pet katedri, koje se dalje granaju na različite predmete: Katedra za opšte-medicinske predmete, Katedra za dentalnu patologiju, Katedra za oralnu medicinu i paradentologiju, Katedra za hirurgiju i Katedra za oralnu rehabilitaciju.

Fakultet organizuje osnovne studije, doktorske studije, specijalističke akademske studije, kao i strukovne studije (Oralni tehničar).

Studenti i osoblje fakulteta učestvuju na kongresima, simpozijumima, predavanjima, projektima i konkursima u zemlji i inostranstvu.

Aktivne studentske organizacije su Savez studenata, Studentska unija i Sportsko društvo Stomatolog.

 

Adresa: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
Tel. 011 26 85 288, 26 57 837
Faks: 011 26 85 361
veb sajt: www.stomf.bg.ac.rs
e-mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs