Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu

bogoslovski
Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu

Ideja o osnivanju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta prvi put je u srpskoj javnosti izneta još 1860. godine, ali je ipak osnovan tek 1905. godine, a usled nedostatka kadrova počeo je sa radom tek  1920. godine.

Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu danas ima više od 1.800 studenata koji se školuju za sveštenički i veroučiteljski poziv i naučni rad u oblasti teologije. Nastava je organizovana u okviru osnovnih akademskih studija u trajanju od 6 ili 8 semestara, u zavisnosti od odabranog smera, i master studija u trajanju od 2 ili 4 semestra, opet u zavisnosti od smera.

Posle osnovnih opštih studija koje traju 8 semestara dobija se zvanje diplomirani teolog, a posle osnovnih praktičnih studija u trajanju od 6 semestara, zvanje teolog. Posle završenih master studija oba smera, stiče se zvanje stručnog naziva diplomirani teolog master.

Pravoslavni bogoslovski fakultet sastoji se iz više katedri kao što su Katedra za filologiju, Katedra za filozofiju, Katedra za patrologiju, Katedra za dogmatiku, itd. Od instituta na fakultetu postoje Teološki institut i Pedagoško-katihetski institut.

U okviru naučnoistraživačke delatnosti fakulteta radi se na naučnom projektu Srpska teologija u XX veku: istraživački problemi i rezultati i izdaju se časopisi Bogoslovlje, Philotheos, Stil i Logos.

 

Adresa: Mije Kovačevića 11b, 11000 Beograd
Tel. 011 27 62 958, 27 62 732
Faks: 011 27 69 205
veb sajt: www.bfspc.bg.ac.rs
e-mail: dekan@bfspc.bg.ac.rs