Pravni fakultet u Beogradu

Pravni fakultet
Pravni fakultet u Beogradu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu nastao je 1841. godine selidbom Dositejevog Liceja sa Filozofskim i Pravoslovnim odeljenjima iz Kragujevca u Beograd. Godine 1863. godine Licej postaje Velika Škola sa tri fakulteta u svom sastavu Filozofskim, Pravnim i Tehničkim. Fakultet je 1940. godine premešten u zgradu na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice u kojoj se i danas nalazi.

Osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu traju četiri godine, posle kojih se dobija zvanje diplomirani pravnik i diploma visoke školske spreme. Od 2004. godine studentima se nudi mogućnost dobijanja zvanja pravnika sa diplomom više školske spreme i to nakon položene polovine ispita, među kojima su određeni ispiti obavezni.

Pravni fakultet nudi i diplomske studije koje obuhvataju studije za specijalizaciju znanja, master akademske studije, master studije evropskih integracija (u saradnji sa više evropskih fakulteta) i doktorske studije.

Pravni fakultet organizuje, pored specijalističkih studija, i druge oblike edukacije radi osposobljavanja kadrova, organizuje stručne rasprave, pruža usluge konsaltinga i izvršava ugovore sa drugim organizacijama. Na fakultetu aktivno funkcioniše Studentski parlament.

 

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 67, Beograd
Tel. 011 30 27 600
Faks: 011 32 21 299
veb sajt: www.ius.bg.ac.rs
e-mail: pravni@ius.bg.ac.rs