Medicinski fakultet u Beogradu

medicinski
Medicinski fakultet u Beogradu

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu najveća je i najstarija škola medicine u našoj zemlji. Osnovan je pre skoro sto godina. Na fakultetu se odvijaju integrisane akademske studije radi sticanja visokog obrazovanja i stručnog naziva doktor medicine.

Studije traju šest godina, a nastava se odvija na institutima fakulteta, kao i u kliničko-bolničkim centrima koji su nastavna baza Medicinskog fakulteta. Fakultet organizuje master studije, specijalističke akademske i strukovne studije, kao i doktorske studije.

Medicinski fakultet ima trideset katedri za uže naučne oblasti, a za specijalističku nastavu čak četrdeset i devet.

Na Medicinskom fakultetu postoji više studentskih organizacija, a najviši organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava je Studentski parlament.

 

Adresa: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
Tel. 011 36 36 300
Faks: 011 26 84 053
veb sajt: www.mfub.bg.ac.rs
e-mail: mf.bg@med.bg.ac.rs