Matematički fakultet u Beogradu

matematicki
Matematički fakultet u Beogradu

Iako je akademska nastava matematike počela još na Liceju i Velikoj školi, ipak tek 1990. godine reorganizacijom Prirodno-matematičkog fakulteta, tadašnji Odsek za matematiku stiče samostalnost, a status samostalne ustanove u sastavu Univerziteta u Beogradu ovaj fakultet dobio je 1995. godine konstituisanjem sopstvenih organa upravljanja i donošenjem Statuta fakulteta.

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu ima sledeće katedre: Katedra za algebru i matematičku logiku, Katedra za astronomiju, Katedra za verovatnoću i statistiku, Katedra za geometriju, Katedra za diferencijalne jednačine, Katedra za računarstvo i informatiku, Katedra za kompleksnu analizu, Katedra za mehaniku, Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju, Katedra za matematičku analizu, Katedra za realnu i funkcionalnu analizu, Katedra za metodiku nastave i Katedra za topologiju.

Fakultet organizuje osnovne, master i doktorske studije za tri smera: matematika, informatika i, astronomija i astrofizika.

Matematički fakultet se ponosi brojem od preko 6 000 diplomiranih matematičara, 700 magistara, 400 doktora nauka i brojnim specijalizantima, koji su aktivni kako u državnim i naučnoistraživačkim institucijama i domaćim firmama, tako i u inostranstvu.

Na fakultetu je aktivan Studentski parlament, a u osnivanju je alumni udruženje MATF.PLUS.

 

Adresa: Studentski trg 16, 11000 Beograd
Tel. 011 20 27 801
Faks: 011 263 01 51
veb sajt: www.matf.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@matf.bg.ac.rs